PROFIL SPOLEČNOSTI EKZA spol. s r.o.

Firma EKZA byla založena v roce 1991. Jsme inženýrsko-dodavatelská organizace a naši pracovníci mají dlouholetou praxi s navrhováním, projektováním a technologickými dodávkami.

Realizujeme dodávky pro:  

 • plynová hospodářství ČOV a BPS
 • rekonstrukce plynojemů
 • biologické čištění odpadních vod - ČOV
 • anaerobní zpracování kalů
 • hygienizace kalů / odpadů /
 • využití bioplynu
 • dezodorizace vzduchu
 • bioplynové stanice  / zemědělské i komunální /
 • intenzifikace odpařovacích zařízení - odparky
 • krystalizace syrovátky
 • další technologická zařízení   / čerpací stanice, kotelny, strojovny apod./

Provádíme:

 • revize plynových zařízení:  A1, B, E1, E2, F1, F2, F5, F6, G1, G2, G3
 • montáže plynových zařízení: A1, B, F1, F2, F6, G2
 • revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení: NA, HK4
 • odborné prohlídky kotelen
 • peridické prohlídky ocelových plynojemů s plovoucím stropem
 • montáže protikorozních izolací a kontrolu izolace elektrojiskrovým defektoskopem
 • kalibraci čidel metanu a revize BAP

                               Oprávnění 6776-9-16-PZ.jpg      Oprávnění 6778-9-16-PZ.jpg     Oprávnění 1097-9-20-TZ-R-NA,HK4.jpg

Kontinuální využití bioplynu při rekonstrukci plynojemu zajistíme připojením mobilního plynojemu.

 EKZA spol. s r. o., je připravena řešit  Vaše požadavky.

                                                                                                                                                                      

  EKZA spol. s r.o.

U Hřiště 898
664 53 Újezd u Brna

Kancelář:
Mezírka 1, 602 00 Brno
Tel.: +420 549 250 042

Zápis v OR vedeném krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 4488

www.ekza.cz
ekza@ekza.cz

Polaneckyrybnik[1].jpg

foot[2].png